Atvinnuauglýsingar

Tanntæknir eða vanur aðstöðarmaður óskast í 100% starf frá og með 1.október.
Egill Kolbeinsson tannlæknir
Grensásvegi 44. Reykjavík

Tannlæknastofa miðsvæðis í Reykjavík óskar eftir tanntæknum eða vönu aðstoðarfólki tannlækna.
Á stofunni starfa tveir sérmenntaðir tannlæknar. Æskilegt er að umsækjandur hafi frumkvæði, góða tölvukunnáttu og geti starfað sjálfstætt.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst, starfshlutfall verður eftir samkomulagi.
Umsóknir sendist á vgo@hi.is eigi síðar en 1. september.

Tannlæknastofa Óskar Þórðardóttur, Borgartúni 29, óskar eftir tanntækni í 100% starf frá 1. sept eða jafnvel fyrr frá 20. ágúst.

Tannlæknastofan er í samstarfi við 2 aðrar stofur og starfsumhverfið er gott.

Umsókn um starfið ásamt ferilskrá sendist á netfangið osktannl@simnet.is